Behandeling

Een mondhygiënist richt zich op het voorkomen van gaatjes en tandvlees aandoeningen. Preventief door het geven van voorlichting en instructie over mondzorg. Behandeling door het verwijderen van tandplak en tandsteen ter voorkoming van cariës (gaatjes) en tandvleesklachten.

“De eerste afspraak”

  • Wilt u de volgende documenten meenemen: een geldig legitimatiebewijs,
    de zorgverzekeringspas en een eventuele verwijskaart.
     
  • De algemene gezondheid wordt doorgenomen aan de hand van een lijst. 
  • Het tandvlees wordt gecontroleerd en bijzonderheden worden gesignaleerd.
  • De mondgezondheid wordt besproken en er volgt een instructie mondhygiëne.
  • Hierna wordt gestart met de gebitsreiniging.

Gezond tandvlees is roze en bloedt niet als u uw tanden poetst. Het tandvlees sluit mooi aan tegen de tanden of kiezen.

Rood gezwollen of bloedend tandvlees duidt op ontstoken tandvlees (gingivitis).

Als tandplak op de overgang van tandvlees naar tand of kies niet goed wordt verwijderd, zorgen de bacteriën ervoor dat uw tandvlees verder ontstoken raakt.

Niet verwijderde plak verkalkt tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich makkelijk weer nieuwe plak.

Tussen tand en tandvlees zit een kleine ruimte (pocket). Ontstoken tandvlees maakt de pocket dieper, doordat het tandvlees loslaat van de tand of kies. De ontsteking in het tandvlees kan zich uitbreiden richting kaakbot. In de pockets kan tandplak weer verkalken tot tandsteen.

Deze voortschrijdende ontsteking heet parodontitis. Het tandvlees is teruggetrokken en tanden of kiezen komen los te staan. De wortel komt gedeeltelijk bloot. De mondhygiënist kan parodontitis behandelen. Samen met een goede mondzorg kan het tandvlees weer gezond worden.