Tarieven

Consultatie en diagnostiek
C001 Consult t.b.v. een intake € 53,50
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult, niet zijnde een periodieke controle € 26,75
C010 Aanvullende medische anamnese € 26,75
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan € 126,72
C014 Pocketregistratie € 42,24
C015 Paradontiumregistratie € 84,48
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78 / per 5 min
M02 Consult voor evaluatie van preventie € 15,78 / per 5 min
M03 Gebitsreiniging € 15,78 / per 5 min
M32 Eenvoudig bacteriologische onderzoek € 21,12 / excl. labkosten
M40 Fluoride behandeling € 17,60
Tandvleesbehandelingen
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T33 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T42 Consult paradontale nazorg € 107,01
T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 142,21
T161 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 49,28 / excl. labkosten

Maximum tarieven per 1 januari 2024

Privacy Protocol

Praktijk voor mondhyiëne Annemiek Roelfzema werkt conform een privacy protocol.

Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in mijn patiëntendossier. Voor zover dit nodig is voor de behandeling of op uw verzoek worden de persoonsgegevens verstrekt aan andere zorgaanbieders. In het geval dat een andere zorgaanbieder informatie verstrekt, zal dit in uw patiëntendossier worden opgenomen.

Mocht u uitwisseling van informatie aan andere zorgaanbieders niet wensen, dan kunt u dit kenbaar maken en wordt dit in uw patiëntendossier geregistreerd.